پیام تبریک روز جهانی زنان روستایی توسط مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان طی پیامی مدیر کل امور روستایی و شوراها ۲۳ مهر ماه روز جهانی زنان روستایی را به زنان روستایی استان خوزستان تبریک گفت .

در این پیام آمده است :

بسم الله الرحمن الرحیم

۱۵اکتبر (۲۳ مهرماه) روز جهانی زنان روستایی را به تمامی زنان روستایی و عشایری کشور و علی الخصوص زنان توانمند و کوشای استان زرخیز خوزستان تبریک عرض نموده و از تلاش های این قشر توانا در رونق تولید کشاورزی دامپروری و صنایع دستی روستایی قدر دانی می نمائیم.
زنان روستایی به عنوان کنشگران فعال عرصه تولید و توسعه در جامعه روستایی بوده و قدم به قدم مردان نقش آفرینی می کنند و بخش مهمی از سرمایه انسانی روستا و عشایر محسوب شده و نقش موثری در توسعه محلی دارند و به همین جهت در راستای بالفعل نمودن ظرفیت چنین قشری لازم است با خدمات آموزشی ترویجی و مالی موجبات رشد و شکوفایی هر چه بیشتر بانوان روستایی کشور عزیزمان ایران و به ویژه استان خوزستان را محقق سازیم.

عبداله حسینی
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان

مهر ۱۳۹۸

231