جلسه هم اندیشی با دهیاران بخش چغامیش شهرستان دزفول در خصوص مشکلات روستاها؛ با حضور حسینی مدیر کل امور روستایی و شوراها و پاپی زاده نماینده مردم محترم دزفول در مجلس شورای اسلامی

نگارنده : حسین کوراوند

323