جلسه مانیتورینگ طرح روستای بدون بیکار_روستای محصول محور با مشارکت صندوق کار آفرینی امید

جلسه مانیتورینگ طرح روستای بدون بیکار_روستای محصول محور با مشارکت صندوق کار آفرینی امید و دهیاران روستاهای هدف در روز سه شنبه ۹۸/۹/۱۹ با حضور مهندس حسینی مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری و روسای شعب صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان

255