جلسه توجیهی بخشداران و دبیران هیئت های تطبیق مصوبات شوراهای بخش و روستا

توسط جناب آقای حسینی مدیریت اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری خوزستان با حضور جناب آقای دکتر حسینی معاون مدیر کل محترم دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور در محل سالن همایش های بین المللی سازمان آب و برق خوزستان در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ برگزار گردید.

40