جلسه ای مشورتی جهت هم اندیشی با دهیاران و روسای شوراهای اسلامی بخش مرکزی شهرستان اندیمشک

با حضور مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری جلسه ای مشورتی جهت هم اندیشی با دهیاران و روسای شوراهای اسلامی بخش مرکزی شهرستان اندیمشک برگزار شد.

39