سومین جلسه بخشداران منطقه یک استان خوزستان در سال ۱۳۹۸

سومین جلسه بخشداران منطقه یک استان خوزستان در سال ۱۳۹۸ شامل شهرستان های اندیمشک،دزفول،شوش، شوشتر و گتوند به میزبانی شهرستان اندیمشک در محل سالن جلسات سد کرخه با حضور عبدلله حسینی مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری برگزار گردید .

35