جلسه آموزشی سامانه مدیریت جامع دهیاری ها مختص مسئولین فنی دهیاری های استان

جلسه آموزشی سامانه جامع دهیاری ها مختص مسئولین فنی دهیاری های استان خوزستان با حضور مجری سامانه دهیاری ها در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ در محل سالن جلسات مدیریت بحران استانداری برگزار گردید.

93