برگزاری بیست و هفتمین نشست کار گروه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دهیاریها کشور به میزبانی اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری خوزستان

 

دوم و سوم بهمن ماه ۱۳۹۸ با حضور جناب آقای دکتر زیارتی مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و توسعه روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و مدیران کل محترم امور روستایی و شوراها استان های فارس ، اصفهان ، مرکزی ، لرستان و کهگلویه و بویر احمد به میزبانی اداره کل امور روستایی وشوراهای استانداری خوزستان در شهرستان دزفول برگزار گردید.

98