جلسه بررسی مشکلات و مسائل دهستان بامدژ

جلسه بررسی مشکلات و مسائل دهستان بامدژ در دفتر مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری مدیران محترم شرکت آب و فاضلاب روستایی و اداره کل بنیاد مسکن و بخشدارمرکزی شهرستان اهواز در روز چهارشنبه مورخ ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۹در محل اداره کل امور روستایی حضور یافتند و پیرو بازدید میدانی و دستور جناب آقای دکتر عبیات معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار و مهندس الهائی با هدف بررسی مشکلات دهستان بامدژ بخش مرکزی اهواز و راهکارهای عملیاتی به بحث و تبادل نظر پرداختند و امید است با هم افزایی دستگاههای اجرایی گام های موثری در راستای این موضوع برداشته شود تا اهالی محترم این مناطق از امکانات لازم بهره مند گردند.

197
اخبار مرتبط