ابلاغ احکام اعضای کمیته ی انضباطی دهیاران استان خوزستان

به گزارش واحد روابط عمومی روز دوشنبه ۱۹آبانماه ۹۹،طی مراسمی در محل استانداری خوزستان،اقایان سید رسول موسوی،ضرغام عیسوند،ناصرعلوانی و مصطفی بهزادی احکام خود را از مهندس الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری دریافت کردند.
دراین مراسم که در فضایی صمیمانه و در حضور مهندس عمید زاده معاونت امور دهیاری‌ها و شوراها ی اداره کل امورروستایی و مهندس مرتضی باوی مسؤول حقوقی اداره مربوطه برگزار گردید مهندس الهایی ضمن تبریک به منتخبین این کمیته،آنها را به رعایت امانت و دقت و جدیت در مسوولیت های محوله توصیه نموده و خواستار توجه و اهتمام بیش از پیش به حوزه ی انضباطی دهیاران شدند.
ایشان در ادامه برای این عزیزان آرزوی توفیق در این مسوولیت ها نمود.

260
اخبار مرتبط