پیام مهندس الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان به مناسبت روز روستا

همزمان با روز ملی روستا، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان در پیامی ۱۵ مهر روز ملی روستا وعشایر را تبریک گفت ‌
متن پیام به شرح ذیل است؛
بسمه تعالی
به منظور پاسداشت روستائیان و فرهنگ غنی روستائی پانزدهم مهرماه هرسال در تقویم رسمی جمهوری اسلامی، توسط شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز ملی روستا و عشایر تصویب و ثبت شده است.
حدود ۱.۱۴۵.۴۱۷ نفر جمعیت استان را جمعیت روستایی و عشایری تشکیل داده که این جمعیت در بیش از ۴۰۵۵ نقطه‌ی روستایی پراکنده می باشند. بنابراین استقرار بخش قابل توجهی از جمعیت در حوزه روستایی، نقش و جایگاه روستا را در استان روشن ساخته و سهم روستاها به عنوان کانون تولید درتوسعه استانی را الزامی گریزناپذیر نموده است.لذا ما باید تمام تلاش خود را جهت توسعه ی همه جانبه در روستا به کار گرفته تا مهاجرت روستاییان به شهر کاهش پیدا کرده و حتی این فرایند معکوس گردد. زیرا انبوه مهاجرت‌های چند دهه اخیر از روستاهای ایران به شهرها یک رویداد بسیار مهم اقتصادی و اجتماعی است. چون مهاجرت، روابط کار و شیوه‌های تولید را تغییر می‌دهد و به تناسب آن روابط اجتماعی و ویژگی‌های فرهنگی جامعه دچار تغییر می‌شود و بنابراین باید روند این تغییرات و تحولات مدیریت شده و هدایت به سرانجام مطلوب گردد؛ در غیر این صورت عمق استراتژیک اقتصاد کشور که کشاورزی مبتنی بر شرایط و ویژگی‌های محیط محلی است آسیب دیده و مشاغل فراوانی از بین می رود، ارتقای همه جانبه‌ی کیفیت زندگی اجتماعات روستایی، ارتقای بهره وری، توسعه‌ی فرصت های پایدار از بابت دسترسی به منابع, امکانات و منافع میان شهر و روستا، توسعه فرصت ها و ظرفیت های متنوع اقتصادی و هم چنین مشارکت موثر و همه جانبه مردم و نهادهای محلی در فرآیند تصمیم سازی و برنامه ریزی از پیش نیازهای توسعه‌ی پایدار و همه جانبه روستا می باشد و امروزه به برکت نگاه بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمتگذار تدبیر و امید، به ایجاد زیرساخت‌های توسعه روستایی توجه ویژه شده و لذا ما وظیفه داریم ساختارهای روستایی را قوت بخشیده و تحکیم نماییم.

در پایان اینجانب با گرامیداشت پانزدهم مهرماه ‹‹روز ملی روستا وعشایر ›› را به همه روستانشینان و عشایر غیور ، متدیّن و با فرهنگ استان خوزستان تبریک و تهنیت گفته، امیدوارم در سایه تدابیر مقام معظم رهبری( مدظله) با اجرای سیاست‌های دولت محترم تدبیر و امید به زودی شاهد کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و تثبیت هرچه بیشتر جمعیت روستاها و بهره‌مندی روستاهای استان از برکات برنامه‌های توسعه کشور و استان باشیم.
خلیل الهایی
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان

164