برگزاری جلسه ی مشترک اداره کل امورروستایی و شوراهای استانداری خوزستان وستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره (بنیاد برکت استان)

ر راستای هماهنگی وهم افزایی استانی ودر جهت ارایه ی تسهیلات یکپارچه به کارآفرینان روستایی صورت پذیرفت:

ه گزارش واحد روابط عمومی‌ این جلسه که با ریاست مهندس خلیل الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان برگزار گردید مهندس شهابی نماینده ی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات با همکاری بعضی بانک های استان و صندوق کارآفرینی امید ارایه نمود و اظهار داشت با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تفاهم نامه های مشترک با جهادکشاورزی استان و سازمان فنی و حرفه ای و در جهت توانمند تر کردن روستاییان عزیز ،برنامه های آموزشی در حال انجام می‌باشد که بی شک میتواند باعث رونق کسب و کارهای روستایی شود
در ادامه مهندس الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره و بنیاد برکت،از بعضی موازی کاری های دستگاه های خدمات رسان و ارایه کننده ی تسهیلات انتقاد کرد و بیان داشت:
نباید این موازی کاری ها موجب بهم ریختگی و عدم تمرکز در ارایه ی خدمات شود و برای جلوگیری ازین مسئله پیشنهاد میشود کارگروهی با محوریت اداره کل امور روستایی استانداری به عنوان متولی اصلی برنامه‌ریزی روستایی استان،و تمامی این ارگانها ایجاد شود تا تصمیمات یکپارچه،متمرکز و تخصصی با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های هر منطقه صورت پذیرد.

ایشان در ادامه افزود؛
مشکل اصلی جامعه ی روستایی استان بحث اشتغال است که میطلبد عملکرد کارشناسی تر و مراحل دسترسی به تسهیلات ،آسان تر گردد.
مدیر کل امور روستایی در انتها عنوان کرد در جلسه بعدی ،برنامه ا ی یکپارچه در حوزه ی اشتغال،با حضور تمامی دست اندرکاران این حوزه تدوین گردیده و حضور کارشناسان و کارآفرینان را ضروری دانست.

 

92
اخبار مرتبط