مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای سن کریم بهادل پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱:

حضورجناب آقای دکتر حسین زاده معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان ، با همراهی مهندس الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان ،محمد کعب عمیر نماینده ی مردم شریف شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی ومسوولین محلی واستانی در مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای سن کریم بهادل بخش مرکزی شهرستان شوش

69