مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای سن کریم بهادل پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱:

حضورجناب آقای دکتر حسین زاده معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان ، با همراهی مهندس الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان ،محمد کعب عمیر نماینده ی مردم شریف شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی ومسوولین محلی واستانی در مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای سن کریم بهادل بخش مرکزی شهرستان شوش

99
اخبار مرتبط