*جلسه ناظرین فنی عمرانی دهیاری های استان خوزستان برگزار شد*

جلسه ای در روز دوشنبه مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۰ در خصوص مسئولین فنی و عمرانی دهیاری های استان خوزستان به ریاست مهندس الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها برگزار گردید که مهندس الهایی به موضوعاتی جهت هماهنگی کارشناسان فنی و مالی دهیاری ها، ارائه گزارش پروژه های عمرانی روستاها، پروژه های آسفالت در زمینه اجرای اقدامات لازم در روستاهای سطح بخشداری های استان به بحث و تبادل نظر نیز پرداخته شد. که امید است موجبات هم افزایی و توسعه عمران روستاها گردد

113
اخبار مرتبط