**تاکید مهندس الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها به دهیاران و شوراهای اسلامی جهت تسریع درروند واکسیناسیون کرونا در مناطق روستایی استان خوزستان**

مهندس خلیل الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری خوزستان بر تسریع در تزریق واکسن کرونا به دهیاران و شوراها تاکید کرد و گفت: رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی هم‌چنان باید مورد توجه قرار گیرد وبخشداران؛ دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در افزایش مشارکت حداکثری مردم شریف روستایی اعمال نمایند و ضمنا الزامات و محدودیت‌های هرکدام از شرایط کرونایی را به طور جدی اعمال کنند
وی با تاکید بر این‌که نباید در جامعه روستایی عادی‌انگاری شود، افزود: و صداوسیما و رسانه‌ها نیز هم‌چون گذشته مردم را به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تشویق کنند
و گفت: با توجه به تاثیر مثبت واکسن در روند شیوع بیماری، باید در تزریق واکسن مردم شریف روستاها تسریع شود و از دهیاران و شوراها و معتمدین محلی خواستند جهت حداکثری نمودن روند واکسیناسیون مردم روستاها با همکاری بهورزان و مراکز بهداشت؛ توصیه های لازم را به مردم روستاها اعلام نمایند.

149
اخبار مرتبط