💢 *بازدید میدانی مهندس الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری خوزستان ازآب رسانی روستاهای شهرستان هویزه*

پیرو دستور استاندار محترم ، مهندس خلیل الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری به همراه دکتر عفری مفرد فرماندار هویزه، سیلاوی بخشدارنیسان،مهندس قنوایی مدیر بهره برداری آبفای استان،مهندس نیسی و ثعلبی مدیران آبفای شهرستان های دشت آزادگان و هویزه از وضعیت تاسیسات آبرسانی سبحانیه و رودخانه نیسان ، رفع مشکلات آب شرب روستاها و تکمیل پروژه اتصال آب غدیر به تاسیسات آبرسانی یزدنو ، تامین حقابه رودخانه نیسان بازدید و هماهنگی های لازم را با دستگاه های متولی جهت تامین آب شرب پایدار بعمل آوردند

86
اخبار مرتبط