**قرارگاه بازسازی و امداد زلزله شهرستان اندیکا به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار**

در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ پس از زلزله در نواحی شهرستان اندیکا با هدف ارزیابی وضعیت کارشناسی میزان خسارت وارده به مناطق شهرستان اندیکا قرارگاهی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور مسئولین اداره کل امور روستایی و شوراها و امور عشایر و مدیریت بحران و مسئولین شهرستان اندیکا برگزار گردید.
و امید است با هم افزایی برنامه ریزی های در حال اقدام در جهت بازسانی مسکن روستاییان و حمایت های مطلوبی از مردم شریف این مناطق صورت پذیرد.
ضمنا پوشش بیمه منازل مسکونی روستاها نیز توسط اداره کل امور روستایی و شوراها در سال ۹۹ مورد اقدام قرار گرفته است که به منازل تحت پوشش حمایت هایی در نظر گرفته خواهد شد

78
اخبار مرتبط