**جلسه مشترک اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری و مرکز بهداشت خوزستان جهت پوشش حداکثری واکسیناسیون جامعه روستایی

**جلسه اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری جهت بررسی وضعیت واکسیناسیون جامعه روستایی با بخشداران استان خوزستان با حضور مهندس الهایی و دکتر علوی رییس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور برگزار گردید و جهت افزایش میزان واکسیناسیون روستائیان با استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراها برنامه ریزی های مداخله ای در نظرگرفته شده است . امید است با هم افزایی توسعه بهداشت و سلامت روستاها عملیاتی گردد
ضمنا مدیر کل امور روستایی و شوراها اقدامات سلامت روستاها را مطرح نمود:
۱. اقدامات مقابله ای با شیوع ویروس کرونا در روستاها با مداخله دهیاری ها
۲. اقدامات پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا درروستاها
۳. لایروبی و شیرآهک پاشی روستاها برای توسعه سلامت محیطی
۴. هرس درختان کنوکارپوس جهت جلوگیری از بیماری تنفسی در روستاها
۵. پیگیری مصوبات شورای سلامت و امنیت غذایی و ستاد استانی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا در سطح روستاها استان خوزستان
۶. همکاری با مرکز بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی استان جهت برنامه های مداخله گرانه در سلامت مردم شریف روستاها
از جمله اهم اقدامات میباشد که در دستور کار اداره کل امور روستایی و شوراها و در وظایف معاونت امور دهیاری ها و شوراهاست.

72
اخبار مرتبط