قرارگاه عملیاتی واکسیناسیون کووید ۱۹ جمعیت روستائیان استان خوزستان برگزار شد

**قرارگاه عملیاتی شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف واکسیناسیون کووید ۱۹ جمعیت روستائیان استان خوزستان با مرکزیت بهداشت استان و اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری و با حضور بخشدارن تلاشکر برگزار گردید و به بررسی وضعیت و آمار مناطق روستایی پرداخته و برنامه های مشارکتی برای تسریع روند واکسیناسیون روستاییان در نظر گرفته شد **
مهندس خلیل الهایی حضور روستائیان، دهیاران و شوراها و بخشداری ها را به استانداری منوط به کارت واکسن کرونا اعلام کرد

88
اخبار مرتبط