مهندس الهایی به معاون نظارت بر امور زیربنایی و فنی ؛ رسیدگی به مناطق روستایی شهرستان اندیکا را تاکید نمود

**بازدید میدانی از وضعیت زیرساخت های عمرانی مناطق روستایی شهرستان اندیکا ** 

مهندس الهایی رسیدگی به مناطق روستایی شهرستان اندیکا را تاکید نمود

پیرو تاکید مهندس خلیل الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها خوزستان بر اهمیت رسیدگی به روستاهای شهرستان اندیکا در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۹ در راستای خدمت رسانی به مناطق زلزله زده روستایی شهرستان اندیکا؛ مهندس مکوندی معاون نظارت بر امور زیربنایی، اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری با هدف رسیدگی به وضعیت روستائیان در منطقه حضور یافتند و برنامه ریزی های ستادی و هماهنگی اجرایی جهت اقدامات عمرانی برای خدمت رسانی و بازسازی مسکن روستاییان شریف اندیکا بعمل آمده است.
امید است با هم افزایی و همکاری؛ هر چه سریعتر روند پیشرفت و آبادانی شهرستان اندیکا صورت پذیرد و مردم اثربخشی آن را بهره مند گردند.

54
اخبار مرتبط