توسعه زیرساختی و عمران و آب روستاها و توسعه اشتغال اولویت بخش گمبوعه و مرکزی حمیدیه قرار گرفته است و توسعه پایدار و اقتصادی را خلاقانه ایجاد خواهد نمود

*بازدید میدانی از زیرساخت های عمرانی روستاهای بخش گمبوعه و مرکزی شهرستان حمیدیه **

مهندس خلیل الهایی : توسعه زیرساختی و عمران و آب روستاها و توسعه اشتغال اولویت اصلی بخش گمبوعه و مرکزی حمیدیه قرار گرفته است و توسعه پایدار و اقتصادی را خلاقانه ایجاد خواهد نمود

از صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ با همراهی دستگاههای اجرایی آب و فاضلاب ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در راستای محرومیت زدایی و حل مشکلات زیرساختی و توسعه عمران روستایی شهرستان حمیدیه بازدید ازوضعیت روستاهای بخش گمبوعه و بخش مرکزی بعمل آمد و جلسه جمع بندی با حضور مردم و مسئولین ادارات برگزار گردید

شایان ذکر است ابتدا از روستاهای مسیر سید شریف، ازرگ، فرسیه، طراح بخش گمبوعه بازدید بعمل آورده و سپس با گذر از نواحی روستایی به بخش مرکزی حمیدیه رسیده؛ و از روستاهای مسیر خسرج از روستای شیخ ظهراب و روستاهای طولی جاده ساحلی بازدید و بررسی کارشناسی بعمل آمده است و مصوباتی در راستای حل مشکلات آب روستاییان، اجرا و بازنگری طرح های هادی روستاو بازسازی و بهسازی روستاها و راه روستاها و بازسازی پل های ارتباطی روستاها برنامه ریزی های بعمل آمده است و مصوباتی نهایی گردیده است

که امید است با هم افزایی دستگاهها در برنامه زمانبندی شده اقدامات موثر و ماندگاری در توسعه روستایی شهرستان حمیدیه صورت خواهد پذیرفت

68
اخبار مرتبط