**امضا و تمدید تفاهم نامه پوشش بیمه منازل مسکونی روستاهای استان خوزستان در سال ۱۴۰۰ توسط مهندس الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها **

**امضا و تمدید تفاهم نامه پوشش بیمه منازل مسکونی روستاهای استان خوزستان در سال ۱۴۰۰ توسط مهندس الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها **

**امضا و تمدید تفاهم نامه پوشش بیمه منازل مسکونی روستاهای استان خوزستان در سال ۱۴۰۰ توسط مهندس الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها **

**امضا و تمدید تفاهم نامه پوشش بیمه منازل مسکونی روستاهای استان خوزستان در سال ۱۴۰۰ توسط مهندس الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها **
مهندس الهایی اهمیت خدمات بیمه ای برای روستاییان در اداره کل امور روستایی و شوراها در بازپرداخت خسارت به آسیب دیدگان سیلاب و زلزله و بلایای طبیعی در استان خوزستان، بر اهمیت توسعه فرهنگ بیمه ای در روستاها تاکید نمودند
ضمنا این جلسه در حضور مهندس شهابی مسئول بیمه بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ( ره) استان در زمینه امضا و تمدید تفاهم نامه پوشش بیمه منازل مسکونی روستاها فی مابین اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان خوزستان صورت پذیرفت
و مطرح شد میزان خدمات پوشش بیمه ای منازل مسکونی روستاها افزایش داشته است و بصورت ۵ منطقه بندی بخشداران در راستای خدمت رسانی به مردم، بیمه بنیاد برکت اقدام خواهند نمود
و امید است با همکاری بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی در راستای پوشش بیمه ای منازل روستاها با هدف افزایش ضریب ایمنی در سطح روستاهای استان خوزستان اقدام گردد تا در صورت بروز حوادث احتمالی جبران خسارت به روستاییان تعلق خواهدگرفت.

54
اخبار مرتبط