اولین جلسه کارگروه طرح روستای بدون بیکار در استان خوزستان

در راستای برنامه های توسعه ای و اشتغال محور اداره کل امور روستایی و شوراها و رویکرد های جدید حمایت از کسب و کار های خرد بازار محور و زنجیره های تولید و فرهنگ کارآفرینی در روستاهای استان در جهت رفع بیکاری اولین جلسه کارگروه طرح روستای بدون بیکار با حضور صندوق کارآفرینی امید و ۱۴دهیار روستاهای منتخب با توجه به پتانسیل ها و اولویت بندی ها در روز سه شنبه ۹۸/۵/۸ در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان برگزار گردید.
که در این خصوص آقای حسینی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات صندوق کارآفرین امید در استان و تاکید به نقش دهیاران به عنوان پیشگامان توسعه پایدار و زمینه سازان بستر اشتغال باهدف شروع طرح روستای بدون بیکار مطالبی را مطرح نمودند.

98