جلسه بررسی مشکلات دهیاریهای شهرستان شوش و مسائل ناشی از سیل

جلسه بررسی مشکلات دهیاریهای شهرستان شوش و مسائل ناشی از سیل اخیر در سطح روستاهای شهرستان با حضور دکتر جندقیان معاونت امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در محل بخشداری شاوور برگزار گردید در این جلسه تعدادی از دهیاران بخشهای مختلف شهرستان و نمایندگان شوراهای اسلامی بخشها و بخشداران در مورد مشکلات و اقدامات انجام شده در جریان سیل اخیر توضیحاتی ارائه نمودند و در پایان جهت رفع مشکلات موجود در روستاهای شهرستان بخصوص در زمینه خسارات وارده از سیل ، آب آشامیدنی ، برق روستاها، زیر ساخت های دهیاریها و ماشین آلات مورد نیاز دهیاریها تصمیمات لازم اتخاذ گردید

152