جلسه ستاد اربعین حسینی (ع) به منظور خدمات رسانی به زائرین اباعبداله حسین (ع)

برگزاری جلسه در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۶/۴ توسط اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری با بخشداران استان در خصوص ستاد اربعین حسینی (ع) به منظور خدمات رسانی به زائرین اباعبداله حسین (ع)

181