جهانگیری و با همراهی دکتر امید خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش واحد روابط عمومی صبح امروز دکتر امید ،معاون توسعه ی روستایی و مناطق محروم کشور با حضور در دفتر اداره‌کل امورروستایی استانداری ،با مهندس خلیل الهایی دیدار کردند. در این دیدار که با همراهی معاونین اداره کل امور روستایی برگزار گردید،مهندس خلیل الهایی ضمن خیرمقدم وتشکر از حضور دکتر امید در استان ،گزارشی از وضعیت کلی روستاهای استان از جمله بیمه ی منازل روستایی،بهسازی،چارت دهیاری ها،اشتغال و سرمایه‌گذاری و موارد دیگر را ارائه دادند . الهایی افزود: امیدواریم سفر دکتر جهانگیری و با همراهی دکتر امید،منشأ خیر و برکت برای روستاهای استان باشد… در ادامه بخوانید